WIDOK ZABYTKOWEGO MIASTAWIDOK ZABYTKOWEGO MIASTA

Jan Rubczak, Aquatint

A view of the memorial city
painting, aquatint, paper – 19 cm x 14 cm
until 1900
Original.