SICHULSKI Kazimierz (1879 Lwów - 1942 Lwów)SICHULSKI Kazimierz (1879 Lwów - 1942 Lwów)

Kazimierz SICHULSKI (1879 – 1942)

Kazimierz SICHULSKI (1879 – 1942)
Kościół XX. Pijarów, 1911
Autolitografia barwna;
wym.: 420 x 310 mm; plansza z teki “Kraków 1911”,

Kategoria: